RNW Media

RNW Media is een internationale digitale mediaorganisatie die zich inzet voor sociale verandering. We werken samen met degenen die, net als wij, het potentieel van jongeren van 15 tot 35 jaar willen ontketenen, waarbij we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die relevant zijn voor jongeren als ons kompas gebruiken. De inclusieve digitale en leeroplossingen die we samen creëren, zijn bedoeld om verandering te versnellen; in gedrag, houding, sociale normen en beleid.