Doelstellingen BMO

Wereldwijd, inclusief in Europa, wordt het universeel mensenrechtensysteem meer en meer ondermijnd door non-implementatie, het openlijk ter discussie stellen van de relevantie van mensenrechten en het ondernemen van actieve interventies die dit systeem verzwakken. Dit gaat gepaard met in een rap tempo afnemende ruimte van het maatschappelijk middenveld en de verslechtering van de positie van mensenrechtenverdedigers.

Daarom is het voorkomen en tegengaan van de afnemende ruimte voor maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers momenteel het hoofdthema van het BMO. Om deze trend tegen te gaan zet het BMO zich in op de volgende manieren:

 • Monitoren van het mensenrechtenbeleid
  • Zowel binnen als buiten Europa
  • Consistentie van het binnenlandse en het buitenlandse mensenrechtenbeleid van Nederland
  • Sustainable Development Goals
 • Inzet op implementatie van het Nederlands mensenrechtenbeleid
  • Zowel bi- als multilateraal
 • Inzet op versterking van de mensenrechten capaciteit van staf op Ministerie en binnen het postennetwerk
 • Bevorderen van beleidscoherentie
  • Binnen Nederlands buitenlandbeleid
  • Tussen Ministeries