Waarnemers

Home - Waarnemers

Vijf organisaties hebben een waarnemerstatus. Zij nemen aan alle activiteiten deel, maar ondertekenen geen documenten van het BMO, in tegenstelling tot de leden. Klik hieronder op de naam van een organisatie voor hun website, of klik in het menu links voor een korte omschrijving.

Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

College voor de Rechten van de Mens

Human Rights Watch

Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM)

Partos