Justice and Peace

Home - Leden - Justice and Peace

Justice and Peace werkt al ruim 45 jaar aan het bevorderen van respect voor de mensenrechten, in eigen land en internationaal. Justice and Peace baseert zich hierbij op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De organisatie neemt in haar activiteiten de waardigheid van de menselijke persoon, het algemeen welzijn, rechtvaardigheid, solidariteit en subsidiariteit als uitgangspunten.

Contactpersoon BMO: Sebastiaan van der Zwaan info[at]usticeandpeace.nl