Impunity Watch

Impunity Watch is een internationale non-profitorganisatie die met slachtoffers van geweld werkt om diepgewortelde structuren van straffeloosheid te ontwortelen, compensatie en herstel te bieden bij ernstige mensenrechtenschendingen en gerechtigheid en vrede te bevorderen.

Al meer dan 15 jaar werken wij in landen die uit een gewelddadig conflict komen.

Slachtoffers weten het beste wat er nodig is om gerechtigheid voor zichzelf en hun gemeenschappen te bereiken en te voorkomen dat geweld terugkeert, maar toch worden ze routinematig uitgesloten van vredes- en gerechtigheidsprocessen. Het is onze rol om deze omissie aan te pakken en ervoor te zorgen dat aan hun eisen wordt voldaan.