Leden

Home - Leden

Het BMO bestaat uit leden (16 organisaties) en waarnemers (5 organisaties).  Zowel de leden als de waarnemers nemen deel aan de activiteiten van het BMO. Het verschil tussen lidmaatschap en waarnemerschap is dat waarnemers, in tegenstelling tot leden, geen documenten vanuit het BMO ondertekenen.

Anno 2020 bestaat het BMO uit zestien lidorganisaties: Amnesty International; COC Nederland; Cordaid; Defence for Children-ECPAT; Free Press Unlimited; Hivos ; Justice and Peace; Arisa; Lawyers for Lawyers; Nederlands Helsinki Comité; Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten; Oxfam Novib; Peace Brigades International; PAX; RNW Media; International Campaign for Tibet.

Via het menu links vindt u per organisatie een korte omschrijving.