BMO-aanbevelingen aan informateur over mensenrechten in het buitenlandbeleid

De kabinetsformatie bevindt zich in een volgende fase. Informateur Kim Putters stelt in zijn brief van februari dat de internationale positie van Nederland de komende periode een belangrijke rol speelt. De leden van het Breed Mensenrechten Overleg onderschrijven dit, en doen in onderstaande brief aanbevelingen voor een regeerakkoord over mensenrechten in het Nederlands buitenlandbeleid.

We roepen de onderhandelende partijen op om verdere erosie van burgerrechten en van de rechtsstaat te voorkomen, internationaal, in Europa én in Nederland. Bescherm ook in eigen land maatschappelijke ruimte en versterk de democratie.

  • Een nieuw kabinet verleent mensenrechtenverdedigers en hun organisaties meer diplomatieke, politieke en financiële steun
  • Een nieuw kabinet zet zich consequent in om repressieve wetgeving tegen mensenrechtenverdedigers te bestrijden, zowel internationaal als in Nederland, en spreekt zich hiertegen publiekelijk en achter de schermen uit
  • Een nieuw kabinet verankert mensenrechten en maatschappelijke ruimte in álle beleidsterreinen (landbouw, handel, grondstoffen, energie, klimaat, etc.)
  • Een nieuw kabinet zet concrete stappen om mensenrechtencapaciteit en –kennis te versterken, in Den Haag en op Nederlandse ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen
  • Een nieuw kabinet ziet strikt toe op naleving van internationale afspraken & verdragen over mensenrechten, zowel in Nederland als internationaal