Adviesraad Internationale Vraagstukken

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.

De raad richt zich in het bijzonder tot de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De AIV heeft vier permanente commissies: Vrede en Veiligheid, Mensenrechten, Ontwikkelingssamenwerking en Europese Integratie.