Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)

Het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) werkt aan de bevordering van vreedzame, rechtvaardige en inclusieve politiek wereldwijd. De aanpak in alle programma’s van NIMD is uniek en wordt gekenmerkt door dialoog: politici uit het hele politieke spectrum worden bij elkaar gebracht. NIMD werkt aan de kennis en competenties van politici, en stelt hen in staat om op een constructieve manier samen te werken aan kwesties die hen, hun land en de bredere regio aangaan. Daartoe werkt NIMD samen met de hele politieke sector in een land, van aankomende politici tot politieke leiders, en van nationaal tot lokaal niveau.

Het NIMD is onpartijdig en wordt gedreven door democratische waarden.