PAX

PAX werkt samen met betrokken burgers en partners aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede.

PAX werkt vanuit twee centrale waarden aan vrede in conflictgebieden:

  • menselijke waardigheid;
  • solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld.

PAX vraagt in Nederland en internationaal politieke en publieke aandacht voor conflictsituaties in de wereld. Zij laten zich in het vredeswerk leiden door het concept human security: bij het bestrijden van een conflict staat het beschermen van burgers en hun veiligheid voorop.