Cordaid

Stichting Cordaid is een katholieke ontwikkelingsorganisatie die bijna een eeuw werkt aan het bestrijden van armoede en uitsluiting in ’s werelds meest kwetsbare samenlevingen en conflictgebieden. Zij werken samen met moedige en inspirerende mensen en organisaties verspreid over de wereld en hebben toegang tot lokale, nationale en internationale overheden. In Nederland hebben zij steun van 316.000 donateurs.

Zorg voor en bescherming van de medemens is altijd een kernwaarde van Cordaid geweest. De focus ligt op de allerarmsten, maar als Nederlandse hulporganisatie gaan zij ook niet voorbij aan de ontwikkelingen in Nederland. Als geen ander kan Cordaid burgers, gemeenschappen, organisaties, bedrijven en overheden verbinden om te bouwen aan een rechtvaardige en duurzame wereld. Zij ondersteunen wereldwijd 3000 projecten met financiële middelen, kennis, en contacten.

Cordaid’s maatschappelijke partners zijn geworteld in de dorpen en steden waar ze werken en zijn in staat om te doen wat het hardste nodig is. Door het wereldwijde partnernetwerk kan Cordaid snel hulp bieden bij rampen en conflicten. Zij richten zich daarbij op de eigen expertise en ontwikkelingen, in coördinatie met andere NGO’s, de meest doeltreffende manieren van samenwerking.