Vacature BMO-coördinator

Het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) is een samenwerkingsverband van 22 Nederlandse mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties. Deze organisaties werken samen om de aandacht voor mensenrechten in het buitenlands beleid te bevorderen en de wereldwijd krimpende ruimte voor maatschappelijk middenveld tegen te gaan. Het BMO dient als gesprekspartner van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tweede Kamer en richt zich op thema’s op het terrein van mensenrechten en buitenlands beleid.  

Het secretariaat van het BMO verricht voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden voor activiteiten die aangesloten organisaties in BMO-verband ondernemen. De BMO-coördinator is verantwoordelijk voor het secretariaat. Dit is ondergebracht bij het Nederlands Helsinki Comité (NHC). Wegens het vertrek van de huidige coördinator is het NHC namens het BMO op zoek naar een nieuwe:

Coördinator Breed Mensenrechten Overleg (32 uur)
 Startdatum zo spoedig mogelijk

De coördinator van het BMO onderneemt werkzaamheden ter ondersteuning van het BMO-netwerk. Daaronder vallen onder meer:

 • Het inhoudelijk en praktisch ondersteunen van de BMO-voorzitter en de leden in acties richting Ministeries, de Tweede Kamer en andere stakeholders.
 • De inhoudelijke en logistieke voorbereiding en het notuleren van vergaderingen van het BMO.
 • Follow up vergaderingen en informeren afwezige leden over actiepunten.
 • Het voorbereiden en coördineren van schriftelijke input namens het BMO, zoals (lobby)brieven of beleidsadviezen.
 • De inhoudelijke en logistieke voorbereiding, deelnemen aan en notuleren van bilaterale afspraken, vergaderingen en netwerkbijeenkomsten met o.a. ambtenaren, politici, beleidsmedewerkers en academici; Hieronder vallen de gesprekken met de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten en het jaarlijkse gesprek met de Minister van Buitenlandse Zaken.
 • Het volgen van relevante ontwikkelingen, artikelen en debatten rond het mensenrechtenbeleid en de leden hierover informeren.
 • Reguliere contacten onderhouden met leden van het BMO en het faciliteren van nieuwe lidmaatschappen.
 • Faciliteren van gelegenheidscoalities binnen het BMO.
 • Coördineren van verschillende BMO-werkgroepen, waaronder werkgroep BMO-NL, die zich richt op ontwikkelingen in Nederland.
 • Contact onderhouden en afstemmen met andere netwerken zoals Partos, het MVO-Platform, Goede Doelen Nederland en WO=MEN.
 • Het project ‘mensenrechtenprijs voor ambassades’ organiseren.
 • Bewaken voortgang BMO-doelstellingen en opstellen van jaarplannen en -verslagen.
 • Bijhouden van de BMO-website en de LinkedIn-pagina.
 • Bijhouden BMO-financiën en archief.
 • Alle andere voorkomende netwerkwerkzaamheden.

De aanstelling is voor maximaal 32 uur per week, in eerste instantie voor de duur van 6 maanden. Verlenging is mogelijk, afhankelijk van gebleken geschiktheid.

Het salaris op full time basis (36 u/week) ligt bij aanvang van de aanstelling, afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen minimaal € 3.130 en maximaal € 4.178 per maand.

Eisen m.b.t. opleiding, ervaring, competenties:

 • Je hebt een relevante opleiding op academisch niveau;
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in vergelijkbare positie(s) en/of binnen een organisatie die zich richt op mensenrechten en het versterken van maatschappelijk middenveld;
 • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (zowel woord als geschrift).
 • Je schrijft en communiceert vlot;
 • Je beschikt over politiek bestuurlijke sensitiviteit, uitstekende diplomatieke en interpersoonlijke vaardigheden en je weet bruggen te slaan tussen verschillende organisaties en personen;
 • Ruime ervaring met het MS Office Pakket (Word, Excel en PowerPoint)
 • Je werkt zelfstandig, bent flexibel, accuraat, kunt snel schakelen en hebt goed ontwikkelde administratieve en organisatorische vaardigheden;
 • Je hebt een service-gerichte werkhouding en bent stressbestendig

Interesse? Stuur je CV en sollicitatiebrief uiterlijk maandag 20 mei naar office@nhc.nl en priester@freepressunlimited.org o.v.v. ‘Coördinator BMO’. Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 27 mei.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de huidige voorzitter van het BMO, Benthe Priester, priester@freepressunlimited.org (0610076720).

De huidige leden van het BMO zijn: ActionAid; Aidsfonds; Amnesty International Nederland; Arisa; COC Nederland; Cordaid; Defence for Children-ECPAT; Free Press Unlimited; Hivos; Impunity Watch; International Campaign for Tibet; IUCN NL; Justice and Peace; Lawyers for Lawyers; Mondiaal FNV; Nederlands Helsinki Comité; Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD); Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten; Oxfam Novib; Peace Brigades International; PAX; RNW Media.
 

Meer informatie over het BMO is te vinden op https://www.bmoweb.nl/.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.