BMO Leden

Free Press Unlimited krijgt Geuzenpenning 2015

De Geuzenpenning voor 2015 wordt toegekend aan Free Press Unlimited. Betrouwbaar nieuws beschikbaar maken en houden voor iedereen, en dat juist in landen waar geen persvrijheid is, in oorlogsgebieden of in landen op weg naar democratie. Dat is de missie van Free Press Unlimited. In ruim veertig landen probeert deze onafhankelijke organisatie door het ondersteunen van lokale mediaprofessionals het verschil te maken. De recente aanval op de redactie van het satirisch magazine CharlieHebdo toont nog eens extra de noodzaak van het strijden voor persvrijheid door onder andere Free Press Unlimited.

Het bestuur van de Stichting Geuzenpenning heeft het besluit om Free Press Unlimited de Geuzenpenning 2015 te gunnen genomen in zijn vergadering van 28 mei 2014. De uitreikingsceremonie is op vrijdag 13 maart 2015 in de Grote Kerk van Vlaardingen. De Geuzenpenning wordt toegekend als eerbetoon aan mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en die zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme.
Free Press Unlimited ondersteunt lokale media op verschillende manieren. Met trainingen, noodhulp, apparatuur en innovatieve technieken zodat journalisten en mediaorganisaties met betere verhalen meer mensen kunnen bereiken en raken. Elke dag opnieuw tonen de resultaten van het werk van Free Press Unlimited het immense belang aan van relevant en betrouwbaar nieuws. Mensen op de vlucht in Darfur weten waar ze naartoe kunnen; corrupte politici in Moldavië weten dat ze worden aangepakt; boeren in Bangladesh weten wat een eerlijke prijs is voor hun producten; jongeren in Burundi kunnen na jaren van oorlog hun stem laten horen via de radio.

Free Press Unlimited is heel blij met deze onderscheiding en waardering voor haar werk: “We zien het als een bevestiging van de noodzaak om te vechten voor persvrijheid en vrijheid van meningsuiting waar ook ter wereld. En bovenal is het een aanmoediging voor al die mensen die Free Press Unlimited ondersteunt. Moedige journalisten, mensen die hun eigen bevolking en ook ons voorzien van informatie, vaak vanuit de meest onvrije samenlevingen in de wereld.”

Hieronder volgt een verdere keuze uit het waardevolle werk van Free Press Unlimited:

Netwerk in Mexico

Als journalist in Mexico is de kans groot dat je te maken krijgt met bedreigingen of geweld. Uit angst mijden journalisten gevoelige onderwerpen als de invloed van drugskartels op het dagelijkse leven. Zo horen de meeste Mexicanen alleen wat de autoriteiten en criminele bendes willen dat ze horen. Journalisten die bedreigd worden, zijn zich er vaak niet van bewust dat veel collega-journalisten in dezelfde situatie zitten en voelen zich alleen en geïsoleerd. Free Press Unlimited brengt hen samen en leert hen zich beter te wapenen tegen het dreigende geweld.

Internet Protection Lab

Dankzij internet hebben miljoenen mensen toegang tot informatie uit de hele wereld. Repressieve regimes zetten datzelfde internet in om kritische journalisten, hun bronnen en hun volgers op te sporen en te controleren. Free Press Unlimited zette samen met Hivos en XS4ALL het (groeiend) Internet Protection Lab op. Daardoor kunnen journalisten, bloggers en mensenrechtenactivisten wereldwijd op een veilige manier belangrijke informatie blijven ontvangen en delen. Het Internet Protection Lab ondersteunde al LGBT-rechtenactivisten in Rusland, bloggers in Ethiopië en mensenrechtenverdedigers in Guatemala.

Wadada News for kids

Van Nepal tot Zambia en van Nicaragua tot Zuid-Afrika: overal ter wereld vind je kinderen die staan te popelen om te ontdekken wat er speelt in hun omgeving en de rest van de wereld. En toch zijn er in de meeste landen geen journaals speciaal voor kinderen. Free Press Unlimited zette in al vijftien landen onafhankelijke en kindvriendelijke nieuwsprogramma ́s op. Zo groeien steeds meer jeugdige kijkers op met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en een open blik op de wereld om hen heen.

StoryMaker

Met de app StoryMaker kunnen (burger)journalisten en activisten nieuws en betere verhalen maken, en deze op een veilige manier delen via hun mobiele telefoon. Met deze app dicht Free Press Unlimited de kloof tussen de ‘gewone’ en social media en wordt de impact van burgerjournalistiek vergroot. De app is gratis en beschikbaar voor iedereen.

Reporters Respond

Free Press Unlimited heeft een noodfonds voor journalisten: Reporters Respond. Dit fonds biedt financiële steun aan journalisten, programmamakers en cameralieden die te maken hebben met vernielingen of intimidaties, om hen zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen. In 2014 kregen ruim zestig mensen hulp, van wie de meesten uit Azerbeidzjan, Syrië, Somalië en Vietnam kwamen. Reporters Respond helpt binnen 24 uur. Deze snelle, kleinschalige financiële steun kan erger leed voorkomen en draagt ertoe bij dat journalisten, programmamakers en cameralieden hun beroep kunnen blijven uitoefenen.

Over Free Press Unlimited

Het bestuur van stichting Free Press Unlimited wordt gevormd door Leon Willems en Ruth Kronenburg. Samen sturen zij 45 gedreven professionals aan vanuit het kantoor in Amsterdam. Free Press Unlimited is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse organisaties Free Voice en Press Now. Haar werk wordt financieel mogelijk gemaakt door subsidies van ambassades en overheden uit de hele wereld, bijdragen van particuliere en institutionele fondsen en door giften van donateurs.

Geuzenpenning

Sinds 1987 is de Geuzenpenning aan verschillende organisaties en personen toegekend. De Geuzenpenning is een initiatief van de Stichting Geuzenpenning. Deze organisatie is opgericht door voormalige Nederlandse verzetsstrijders die actief waren in de Tweede Wereldoorlog. De Geuzenpenning is bedoeld om hedendaagse vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten eer te bewijzen en te steunen.
De Geuzenpenning is eerder toegekend aan personen zoals Václav Havel (1995), de Colombiaanse politica Ingrid Betancourt (2004), de Syrische advocaat en mensenrechtenactivist Haitham Maleh (2006), de Tunesische mensenrechtenadvocaat Radhia Nasraoui (2013) en aan organisaties zoals International Campaign for Tibet (2005) en Human Rights Watch (2007). Vorig jaar ging de Geuzenpenning naar Thomas Hammarberg voor zijn strijd voor de eerbiediging van alle mensenrechten. Meer informatie over de Geuzenpenning is te vinden op www.geuzenpenning.nl.