Waarnemers

Zeven organisaties hebben een waarnemerstatus. Zij nemen aan de BMO-activiteiten deel, maar ondertekenen geen documenten van het BMO, in tegenstelling tot de leden. 

Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

College voor de Rechten van de Mens

ECNL

Human Rights Watch

Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM)

Partos

WO=MEN, Dutch Gender Platform