NGO’s vragen politici om pal te staan voor mensenrechten

De leden van het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) hebben een pledge voor mensenrechten gelanceerd. Via deze pledge vragen de organisaties aan politieke partijen om tijdens de verkiezingen, de formatie en de komende kabinetsperiode een belofte doen: de belofte om pal te staan voor mensenrechten.

Mensenrechten onder druk

Wereldwijd staan mensenrechten, democratie en de rechtsorde onder toenemende druk. Onafhankelijke maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers – waaronder journalisten, advocaten, activisten, minderjarige mensenrechtenverdedigers en natuurbeschermers – krijgen steeds vaker te maken met intimidatie, vervolging en geweld. De naleving van internationale mensenrechtenverplichtingen laat te wensen over en er wordt aan de rechtsstaat getornd. Ook in Europa en Nederland. Deze trend vormt een bedreiging voor de internationale rechtsorde, maar ook voor doelstellingen op het gebied van de SDG’s en het klimaat.

Een actieve inzet op mensenrechten wereldwijd is daarom van essentieel belang.

Vier punten

In de pledge worden politieke partijen gevraagd om zich in te zetten voor de volgende vier zaken:

  1. Een kabinetsbrede inzet op mensenrechten
  2. Publieke stellingname van het kabinet tegen aanvallen op mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties
  3. Versterking van de mensenrechtencapaciteit en –kennis op de ambassades
  4. Betere naleving van mensenrechtenverplichtingen – internationaal en nationaal

Benieuwd welke politici de pledge al hebben ondertekend?
Lees het hier!

Lees hieronder de pledge