Over BMO

Aandachtspunten

Home - Over BMO - Aandachtspunten

Het BMO besteed de komende jaren aandacht aan de volgende punten:

  • Inzet op implementatie van mensenrechtenbeleid en versterking van mensenrechten capaciteit van staf op Ministerie en postennetwerk Binnen de Europese context is Nederland mede verantwoordelijk voor uitvoering van Europees beleid c.q. richtsnoeren en stemt waar mogelijk haar acties af met andere Europese lidstaten. Nederland heeft een eigen mensenrechten agenda en voert die waar nodig bilateraal uit.
  • Bevorderen van mensenrechten als universeel concept en verstevigen van de ruimte van het maatschappelijk middenveld en de positie van mensenrechtenverdedigers. De Nederlandse overheid en het maatschappelijk middenveld hebben op ieders wijze last van afnemende ruimte om mensenrechten te bevorderen en ter sprake te brengen. Dit belemmert de effectiviteit van het Nederlands beleid om haar doelstellingen te bereiken.
  • Bevorderen van coherentie in het gehele Nederlandse buitenlandbeleid door middel van concrete casussen van schendingen van rechten Het betreft coherentie met terreinen als handelsbeleid, energie beleid, veiligheid en justitie met betrekking tot data bescherming etc..