Over BMO

Over BMO

Home - Over BMO

Het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) is een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties, opgericht in 1979. Anno 2018 zijn er 17 organisaties lid en 4 organisaties waarnemer. Binnen het BMO werken zij samen in hun lobby en advocacy activiteiten gericht op mensenrechten in het Nederlands buitenlands beleid. Het BMO richt zich daarom primair op het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tweede Kamer. Mensenrechtenthema’s binnen Nederland maken geen deel uit van de agenda van het BMO; hiertoe is BMO-NL opgericht waarvan het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) op dit moment het voorzitterschap vervult.

Het BMO is gesprekspartner van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eens per jaar vindt overleg plaats met de minister en op ambtelijk niveau wordt regelmatig overlegd.

Het BMO levert tevens mondelinge en schriftelijke bijdragen voor vergaderingen over mensenrechtenthema’s in de Tweede Kamer.