Peace Brigades International

Peace Brigades International (PBI) is een internationale non-gouvernementele organisatie die zich inzet voor geweldloze conflicttransformatie en het creëren van ruimte voor vrede. Dit doen zij door middel van beschermende begeleiding aan bedreigde mensenrechtenverdedigers in (post)conflictgebieden, observatie, analyse en rapportage van de mensenrechtensituatie in de projectlanden en wereldwijde  lobby voor mensenrechten, vrede en veiligheid. PBI heeft projecten in Mexico, Guatemala, Honduras, Colombia, Kenia, Indonesië en Nepal. Peace Brigades International – Afdeling Nederland (PBI Nederland) ondersteunt deze projecten door het verspreiden van informatie en geven van voorlichting, het voeren van lobby en advocacy, het aantrekken en trainen van (project)vrijwilligers en het werven van fondsen. Vrijwilligers nemen hier het grootste deel van het uitvoerende, organiserende en coördinerende werk op zich.