Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) zet zich sinds 1974 in voor mensenrechten in Nederland en in het Nederlands buitenlands beleid. Hiertoe volgen deskundige en betrokken vrijwilligers met een kritisch oog de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die de mensenrechten in Nederland raken. Het NJCM oefent haar invloed met name uit door het uitbrengen van commentaren op wetsvoorstellen en overheidsbeleid, het schrijven en coördineren van schaduwrapportages en het lobbyen bij politici, journalisten, beleidsmakers en maatschappelijk organisaties op nationaal en internationaal niveau.