Nederlands Helsinki Comité

Het Nederlands Helsinki Comité is een NGO die zich richt op de verbetering van de naleving van de mensenrechten en versterking van de rechtsstaat en de democratie in Europa incl. de voormalige Sovjet-Unie. Het NHC ontwikkelt, zoekt financiering voor en verzorgt de uitvoering van projecten die op praktische en doelgerichte wijze het werk opbouwen en versterken van overheidsinstellingen en NGO’s.  Ook streeft het NHC verbetering na van het mensenrechtenbeleid van Nederland, van andere Europese staten en van Europese inter-gouvernementele organisaties.