Lawyers for Lawyers

Lawyers for Lawyers  zet zich ervoor in dat advocaten, in overeenstemming met het internationale recht en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Basic Principles on the Role of Lawyers en de Declaration on Human Rights Defenders van de Verenigde Naties in het bijzonder, hun beroep onafhankelijk en in vrijheid kunnen uitoefenen. Altijd en overal. Ook als dat de overheid, de Balie of de gevestigde orde in een land onwelgevallig is.