Landelijke India Werkgroep

Home - Leden - Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie (NGO) die zich door middel van maatschappelijke en politieke meningsvorming en beïnvloeding, onderzoek, voorlichting, publiciteit en publiekscampagnes inzet voor de verbetering van de levens van (kans)armen in Zuid-Azië.

Contactpersoon BMO: Sandra Claassen, Sandra@indianet.nl