Dutch Coalition on Disability and Development

Home - Leden - Dutch Coalition on Disability and Development

De doelstelling van Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) is volledige en gelijke toegang tot alle mensenrechten en fundamentele vrijheden voor alle personen met een handicap. Zij richten zich in het bijzonder op personen met een handicap in ontwikkelingslanden. Personen met een handicap zijn disproportioneel vertegenwoordigd onder de armsten in de wereld. Zij worden geconfronteerd met discriminatie, stigmatisering en het gebrek aan toegang tot mensenrechten.

Contactpersoon BMO: Ewoud Poerink, epoerink@dcdd.nl

Lieke