ARISA

Arisa voorheen Landelijke India Werkgroep, is een onafhankelijke niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie die zich sinds 1976 inzet voor de verdediging van mensenrechten in Zuid-Azië. Arisa doet dit door pleitbezorging en beleidsbeïnvloeding bij politiek en bedrijven, onderzoek, kritische dialoog en maatschappelijke bewustwording van mensenrechtenschendingen, waaronder misstanden in productieketens. Zij werkt hierin nauw samen met partners ter plaatse en met organisaties in Nederland en andere landen

Arisa vertegenwoordigt het WNCB Work: No Child’s Business programma.