Amnesty International

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten. In navolging van deze visie is het de missie van Amnesty International om onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten.

Amnesty International heeft in meer dan 150 landen 3 miljoen supporters, leden en activisten.  Amnesty Nederland is met 255.000 leden één van de grootste afdelingen.