Colofon

Het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) is een samenwerkingsverband van niet-gouvernementele organisaties met als leden: Amnesty International, COC Nederland, Cordaid, Defence for Children, Dutch Coalition on Disability and Development, Defence for Children – ECPAT,  Free Press Unlimited, Hivos, Lawyers for Lawyers, Landelijke India Werkgroep, Nederlands Helsinki Comité, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, Oxfam-Novib, Peace Brigades International, YWCA, PAX en RNW Media. Waarnemers zijn: Adviesraad voor Internationale Vraagstukken, College voor de Rechten van de Mens,  Human Rights Watch en Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM).

Bezoek adres BMO secretariaat:

Het Nutshuis
Riviervismarkt 5
2513 AM The Hague
The Netherlands