Colofon

Colofon

Home - Colofon

Het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) is een samenwerkingsverband van niet-gouvernementele organisaties met als leden: Amnesty International, COC Nederland, Cordaid, Defence for Children, Dutch Coalition on Disability and Development, Free Press Unlimited; Hivos, ICCO, Justitia et Pax Nederland, Lawyers for Lawyers, Landelijke India Werkgroep, Nederlands Helsinki Comité, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, Oxfam-Novib, Peace Brigades International, UNPO en YWCA. Waarnemers zijn: Adviesraad voor Internationale Vraagstukken, College voor de Rechten van de Mens,  Human Rights Watch en Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM).

070 3136 822 | 070-3136824

Postbus 16334 | 2500 BH | Lutherse Burgwal 10 | Den Haag