Dit is hoe uw ambassade kans maakt op de BMO-Ambassadeprijs voor mensenrechten

Om de twee jaar maken alle Nederlandse ambassades kans om de BMO-Ambassadeprijs voor Mensenrechten te winnen. Deze prijs is een initiatief van het Breed Mensenrechten Overleg (BMO), het samenwerkingsverband van 20 mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties en vaste gesprekspartner van het Ministerie. De eerste editie werd gewonnen door de ambassade in Costa Rica. Begin 2024, tijdens de Ambassadeursconferentie, wordt de prijs voor de tweede keer uitgereikt. Bent u benieuwd waarom de ambassade van Costa Rica de prijs won en hoe uw eigen ambassade kans maakt tijdens de volgende nominaties? Wij leggen het hieronder uit!

Mensenrechtenwerk door ambassades is onmisbaar

Met de BMO-prijs willen we Nederlandse ambassades laten zien dat samenwerking essentieel is in het werk voor mensenrechten. Ambassades spelen een belangrijke rol in het versterken en ondersteunen van mensenrechtenverdedigers, die in hun eigen land soms met gevaar voor eigen leven werk voortzetten. Dit is hard nodig in een tijd waarin op steeds meer plekken de democratie, mensenrechten en de maatschappelijke ruimte onder druk staan. We willen daarom met deze prijs alle Nederlandse ambassades inspireren om zich proactief, consequent en effectief in te zetten voor mensenrechten. Om die reden kunnen de partners van de BMO-organisaties in de landen zelf de ambassade nomineren. De winnende ambassade wordt gekozen door een door BMO opgestelde jury. 

“De prijs is op zichzelf een statement waarmee BMO laat zien dat dit beleidsthema ertoe doet, ambassades aanspoort om zich in te zetten en (bij krimpende budgetten) ook laat zien: dit werk is voor BMO essentieel en onmisbaar.” vertelt de ambassadeur in Costa Rica, Christine Pirenne, in een interview. Deze boodschap is dan ook zichtbaar in de prijs zelf: een zandloper. Deze zandloper staat voor het feit dat de klok doortikt terwijl mensenrechten steeds verder in het gedrang komen: Time is running out for human rights.  “De prijs inspireert het team tot op de dag van vandaag. Op de zandloper staat “time is running out” en dat is zo.’’ laat Pirenne uitdrukkelijk weten. ‘’Als we naar de afgelopen tijd kijken zien we een negatieve trend. De zandloper loopt aan één kant op leeg: time is indeed running out. Maar aan de andere kant van de loper is er altijd een beetje zand zichtbaar. Dat kan niet wegzakken. Dat laatste zegt mij dat het nooit te laat is om te werken aan mensenrechten. “We gaan moedig voorwaarts.”

Hoe maken ambassades verschil voor mensenrechtenverdedigers?

Een belangrijke reden waarom de ambassade op Costa Rica de eerste prijs won, was hun proactieve inzet. Deze ambassade speelt in meer landen in Midden-Amerika een belangrijke rol. Zo deelt Enayda Argueta, mede-oprichter van onze partner Fundación Latitudes in El Salvador, dat de ambassade een onuitwisbare stempel drukt op de verdediging van vrijheid van meningsuiting doordat ze kiezen voor een holistisch model dat maar weinigen durven, dat buitengewone resultaten mogelijk maakt.

Maar dat was niet het enige positieve geluid dat de jury van de BMO-Mensenrechtenprijs over de ambassade te horen kreeg. “Inclusie, respect en solidariteit zijn de kern van de samenwerking met de Nederlandse ambassade in Costa Rica”, aldus Susan Batres, directeur van het landenkantoor in Guatemala van Nederlands Instituut voor Multipartijen Democratie. De regionale directeur in Latijns-Amerika van Hivos, Tanja Lubbers, benoemt hoe prettig het is hoe open en flexibel de ambassade is. “We kunnen altijd rekenen op de steun van de ambassadeur zelf, die bij haar bezoeken aan de verschillende landen altijd mensenrechtenkwesties aan de orde zal stellen.” “En dat ze ook altijd open heeft gestaan ​​voor vernieuwingen in ons werk.”

Deze kwaliteiten erkent Pirenne zelf ook als we haar vragen waarom ze zelf denkt de prijs gewonnen te hebben: “We zijn als team laagdrempelig, denk ik.” “Mensen weten ons te vinden, we zijn benaderbaar en ik ervaar dat er over en weer vertrouwen is tussen onze partners en het ambassade team.” “Mede dankzij de inzet van het lokale personeel, hebben we een ijzersterk netwerk van contacten met maatschappelijke organisaties in Midden-Amerika. De samenwerking die we hebben gaat verder dan alleen financiële steun. Het gaat ook over onderlinge uitwisseling van informatie, praten, luisteren, vragen hoe we als internationale gemeenschap kunnen helpen, bijvoorbeeld door samen met de EU ons uit te spreken, of door wat we horen door te spelen aan onze collega’s in Den Haag en bij de multilaterale organisaties.”

‘’Ik vind het motiverend om als ambassadeur gezicht te mogen geven aan thema’s waar Nederland voor staat en die ook voor mij belangrijk zijn. Ik denk daarbij vooral aan: gelijke rechten voor alle mensen; ruimte geven aan de ideeën en dromen van jonge mensen en dat we er alles aan doen om klimaatverandering terug te dringen en de meest kwetsbare mensen weerbaarder te maken tegen de impact ervan op hun dagelijks leven.’’

Dat is dan ook haar tip voor andere ambassades om kans te maken op de prijs: “Investeer in je contacten en dan vooral in de mensen wiens rechten het meest onder druk staan. Zij hebben de solidariteit en de steun van de ambassades nodig alsook de inzet van de ambassade om de verbinding te kunnen maken met gelijkgezinden (mensen die met dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd) en met de autoriteiten om de aandacht vast te houden op thema’s die misschien niet altijd welkom zijn.”

Tot slot deelt Pirenne over de impact die de BMO-prijs voor het werk van haar team op de ambassade heeft gemaakt: “De prijs is een belangrijke erkenning van het werk dat we doen. Mijn medewerkers zijn gepassioneerd en geven echt alles wat ze in zich hebben. Geen stap is te veel als het de kans heeft een bijdrage te leveren aan waar we allemaal in geloven. Hier gaat echt heel veel energie, tijd, stress en emotie in zitten. De prijs is dan een enorme opsteker. Dit is heel belangrijk geweest.’’

  • Houdt deze pagina in de gaten voor verdere updates, interviews & meer.