BMO Ambassadeprijs voor Mensenrechten

De tijd dringt voor mensenrechten. Wereldwijd staan mensenrechten onder druk. Zij die opkomen voor mensenrechten worden geconfronteerd met ongekende vervolging, intimidatie en geweld, zowel fysiek als digitaal. Ambassades zijn daarom belangrijker dan ooit. Zij zijn verantwoordelijk voor de bevordering van mensenrechten, bijvoorbeeld door projectondersteuning en door hun diplomatieke werk. Met de Ambassadeprijs voor Mensenrechten willen BMO-lidorganisaties – en hun partners wereldwijd – waardering uitspreken voor de Nederlandse ambassade die zich hier proactief voor heeft ingezet in de afgelopen twee jaar. We moedigen alle Nederlandse ambassades aan om te leren van de best practices van winnende ambassades. De prijs is een aanvulling op de tweejaarlijkse Ambassadeprijs van VNO-NCW, MKB-Nederland en evofenedex aan de ambassade die de beste economische ondersteuning biedt.

Hoe kiezen we de winnende ambassade?
Om te bepalen welke ambassade de prijs ontvangt, organiseert het BMO tweejaarlijks een enquête onder haar eigen leden en hun partners wereldwijd. Zij nomineren de ambassade die zij het meest daadkrachtig hebben zien optreden voor mensenrechten, maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers én van wie zij de meeste steun ondervonden. Op basis van de inzendingen wordt een shortlist opgesteld. Uit de shortlist kiest een roulerende jury van de ambassadeprijs de winnende ambassade. De ambassades worden beoordeeld aan de hand van de volgende vijf criteria: 

  1. De mate waarin de ambassade proactief handelt in de verdediging van mensenrechten en maatschappelijke ruimte, met durf en out-of-the-box activiteiten. Denk hierbij aan de mate waarin de ambassade zich laat beperken door externe of interne uitdagingen (beperkte financiën, menskracht, repressieve context of diplomatieke geschillen)
  2. Mate waarin de ambassade contacten onderhoudt met (lokaal) maatschappelijk middenveld, zoals mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties. Het betrekken van de mensen die het betreft (“nothing about us without us”). Samenwerking moet zinvol & innovatief zijn.
  3. Continue en structurele inzet voor de verdediging van mensenrechtenverdedigers en de ruimte voor het maatschappelijk middenveld (i.t.t. geïsoleerde acties op bijv. 10 december);
  4. De mate van impact van het handelen voor het maatschappelijk middenveld/civic space in het betreffende land op korte en lange termijn;
  5. De mate waarin een ambassade daadwerkelijk diversiteit en inclusie realiseert (“leave no one behind”);

Prijsuitreiking op woensdag 31 januari

De tweede editie van de Ambassadeprijs voor Mensenrechten wordt op woensdag 31 januari van 16:00-17:00 uitgereikt in Den Haag. Wil je erbij zijn? Neem dan contact op met BMO-coördinator Sanne Van de Voort via office@bmoweb.nl

Hieronder lees je het laatste nieuws !